SAM

Etats financiers

  • 25/09/2023 -SAM - Etats financiers semestriels au 30/06/2023     

  • 26/04/2023 -SAM - Etats financiers annuels individuels au 31/12/2022     

  • 26/04/2023 -SAM - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2022     

  • 31/08/2022 -SAM - Etats financiers semestriels au 30/06/2022     

  • 28/04/2022 -SAM - Etats financiers annuels individuels au 31/12/2021     

  • 28/04/2022 -SAM - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2021     

  • 30/09/2021 -SAM - Etats financiers semestriels au 30/06/2021     

  • 20/05/2021 -SAM - Etats financiers annuels individuels au 31/12/2020     

  • 20/05/2021 -SAM - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2020     

  • 06/10/2020 -SAM - Etats financiers semestriels au 30/06/2020     

Pages

Feedback